నదీ పరవళ్లు పర్వతాల్లో మేఘాలు

నాగావళి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. పరవళ్లు తొక్కుతోంది. అటు తూర్పు కనుమల్లో కనిపిస్తున్న తెల్లటి మేఘాలు.. ఇటు నదీమ తల్లి పరవళ్లు.. చూశారంటూ మైమరచిపోతారు.. వాచ్ దిస్ వీడియో.. Read more »